Jak položit vinylovou podlahu?

Jak položit vinylovou podlahu?

Každou jinak, zní nejjednodušší odpověď. Takovou radou bychom ale asi nikomu příliš nepomohli. Takže bychom to měli uvést na pravou míru.

Záleží, jestli máte připravenou celoplošně lepenou, zámkovou, samolepící, nebo volně-položitelnou vinylovou podlahu. Každá si zkrátka žádá jiné zacházení a jinou pokládku. V následujícím textu si jednotlivé způsoby pokládky rozebereme podrobněji.

Pokládka lepené vinylové podlahy

Podobně jako u mnoha dalších činností, nejdůležitější je příprava. Pro pokládku celoplošně lepené vinylové podlahy totiž potřebujete dokonale suchý, rovný a hladký povrch, na kterém nesmí být prach ani žádné jiné nečistoty, které by zapříčinily špatné přichycení lepidla. Podklad by měl také vydržet tlak a měl by mít standardní pórovitost.

Samozřejmě je možné položit podlahu i na nerovný povrch, ale v takovém případě byste asi s podlahou nebyli spokojeni. Nerovnosti by se mohly skrze vinyl prorýsovat a podlaha by se tím znehodnotila.

Jak dosáhnout rovné podlahy snadno a rychle? Odpovědí může být použití samonivelační hmoty. Před tím než započnete se samotnou pokládkou, tak řádně vyschlou samonivelační vrstvu přebruste a důkladně vysajte od vzniklého prachu. Vyplatí se to. Pro správnou přídržnost můžete využít i speciálních penetrací.

Pokládku můžete provádět i na mnoho dalších podkladů, ale mějte na paměti, že by podklad měl být rovný. Pokud z něho trčí hřeby a šrouby, nebo je plný mezer, spár a trhlin, tak rozhodně není připraven pro pokládku. Musí holt proběhnout úpravy, které podklad zarovnají a odstraní nedostatky. Mezery, spáry a trhliny je potřeba zatmelit, hřeby a šrouby vytrhat a následně vzniklé díry opět zatmelit. Následně se musí podklad zbrousit, odprášit a může se začít.

Několik nezbytných informací před pokládkou

Podklad je hotový, tak teď je na řade se seznámit s vinylovými díly. Klasické vinylové díly jsou zhruba 2 mm silné a lepí se k podkladu pomocí profesionálního podlahářského lepidla. Ideálně vybírejte lepidla, která jsou přímo určená na PVC, nebo vinyl. Výrobců je hned několik. Pokud bychom měli uvést osvědčené firmy, jsou to například MAPEI, Schönox, PCI. Každé lepidlo je trošku jiné, takže je důležité se řídit pokyny, které uvádí výrobce. Vždy však platí, že lepidlo, které ukápne jinam, než je potřeba, musíte ihned odstranit vlhkým hadříkem. V opačném případě se ho už jen těžko zbavíte.

Při pokládání vinylové podlahy je třeba dbát několik zásad. Je totiž důležité se seznámit s technologickým postupem při lepení.

Zmiňme tedy, jaké jsou ideální podmínky pro pokládku. Mělo by být minimálně 18° C a zároveň by vlhkost vzduchu neměla přesáhnout 70%. Předpokládá se také, že před i po skončení instalace by nemělo na podlahu dopadat přímé sluneční světlo.

Pro nezkušeného podlaháře může být problém odhadnout správné množství lepidla, takže je k tomu potřeba přistupovat opatrně. Lepidlo je nutné také správně odvětrávat.

Jak zvolit správný vzor, a jak k postupovat při pokládce?

Způsobů, jak položit podlahu je hned několik. Je možné z lamel poskládat vazbu, rybí kost, parketový vzor, dlažbu, ale i jiné vzory. Pokud s pokládkou nemáte zkušenosti, nebo si nejste jisti, nebojte se a vše si rozvrhněte, naplánujte, případně nakreslete. Rozhodně se nemáte za co stydět.

Platí jedno obecné pravidlo, které se vyplatí dodržovat. Začínejte od středu místnosti. Tím si zajistíte, že bude vše symetrické a nezůstanou vám na stranách místnosti různě široké lamely. Klidně si ve středu udělejte jakýsi kříž, ze kterého budete vycházet při pokládání vinylových dílců.

Když je vše připravené, můžete začít s lepením. Naneste dostatečnou vrstvu lepidla, která však stále bude průsvitná. Když je lepidlo ve vhodném stavu k lepení, můžete položit první dílec na výchozí bod (střed místnosti).

Následně můžete pokračovat v pokládání dílců za případného střídání barvy. Postupujte podle osové čáry za pokládání dvou řad dílců po jedné straně čáry. Dbejte na to, aby byly dílce položeny přesně podél čáry. Stále vycházejte z osové čáry, od které postupně zkompletujete celou sekci. Přitom dbejte na to, aby byly dílce odebírány nepravidelně, aby vznikl efekt dřevěné ucelené podlahy.

Na koncích je možné pásy jednoduše zkracovat pomocí nože. Pokud budete muset (nebo chtít) vyřezávat nepravidelné tvary, pomozte si tím, že si požadovaný tvar nejdříve nakreslíte na papírovou šablonu. Následně překreslete útvar na lamelu(y) a nakonec se pusťte do řezání. Držte se staré, ale dobré pravdy. Dvakrát měř, jednou řež.

Závěrem je nutné zmínit, že ihned po instalaci je nutné podlahovinu uválcovat. Použijte k tomu válec o hmotnosti minimálně 50 kg.

Nutno podotknout, že pokud se pustíte do pokládky svépomocí, sníží se Vám na dílce záruka, která se pohybuje v rozmezí od 5 do 15 let. Pokud tedy chcete mít svou podlahu bezchybně položenou a navíc chcete získat dlouhodobou záruku, nechte si podlahu položit od odborníků.

Pokládka zámkové vinylové podlahy

Jak jste si mohli všimnout, pokládka lepené vinylové podlahy je poměrně složitá věc. Proto výrobci vinylových podlah začali využívat plovoucího způsobu známého z laminátových podlah. Jedná se o pokládku pomocí zámkového spoje, díky kterému zvládne podlahu položit i trochu šikovnější amatér.

Zámkové spoje vinylové podlahy do sebe při pokládce jednoduše zapadnou. Obejdete se tedy bez lepidla.

Naopak se neobejdete bez speciální podložky, na kterou se obvykle provádí pokládka. Podložka vyrovnává drobné nerovnosti podkladu a zároveň funguje jako parozábrana a zvuková nebo tepelná izolace.

Některé vinylové podlahy jsou těmito speciálními podložkami vybavené už od výrobce, jindy je třeba takovou podložku dokoupit. Mezi nejoblíbenější podložky patří takové, které mají korkovou vrstvu.

Podklad by tedy měl být opět rovný a hladký. Při pokládce nezapomeňte nechat u zdí několikamilimetrové mezery. Také počítejte s vyšší konstrukční výškou lamel.

Pokládka samolepící vinylové podlahy

Další možností jsou samolepící vinylové podlahy. Pokládka je poměrně jednoduchá a cena více než příznivá.

Podobně jako u ostatních vinylových podlah, budete potřebovat očištěný, rovný a hladký podklad. Na vinylových dílcích už je naneseno speciální lepidlo, takže stačí pouze sloupnout krycí papír a dílec položit.

Samolepící vinylové podlahy se hodí zejména do prostor, kde je spíše nižší provoz. Do komerčních prostor s vysokou mírou zátěže zvolte raději celoplošně lepený typ podlahy.

Volně pokladatelné dílce

Poslední variantou jsou volně položitelné dílce. Volně položitelné vinylové dílce mají speciální rubovou stranu, která zamezuje pohybu této krytiny po podkladu. Dílce se tedy pokládají na volno bez lepení. Výhodou této krytiny je, že je vysoce odolná. Nemusíte se bát použít volně pokladatelné dílce ani v koupelně a dalších vlhkých prostorách. V případě potřeby je možné podlahu složit a položit jinam. Pokládka je možná i na stávající podklady.

 

Kvůli obtížnosti by měla být pokládka vinylových dílců svěřena do rukou profesionálů. Pokud si však netroufáte ani na pokládku zámkové či samolepicí vinylové podlahy, stačí se obrátit na nás a my vám zajistíme profesionální pokládku – WWW.BARKOTEX.CZ.